Integració de les TIC al centre

 Justificació. Societat de la informació.
  • Donar resposta al vertiginós avanç científic en el marc socioeconómic actual i l'ús generalitzat de les potents tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
  • Tenir en compte els seus efectes en el món educatiu i, posteriorment, laboral, on creix la importància de l'educació a través dels mitjans de comunicació i del ciberespai
  • Oferir la formació que exigeix avui dia i aprofitar els avantatges que aporten els nous recursos tecnològics
  • Aplicar metodologies d'ensenyament/aprenentatge, que amb el supor de les TIC evolucionen cap a una nova pedagogia centrada en l'activitat creativa/crítica/aplicativa de l'estudiant.
  • Ensenyar a l'alumnat a llegir, escriure, informar-se i construir els seus coneixements amb suport de les TIC (alfabetització digital)   
Raons per a la integració de les TIC
  • La necessitat de proporcionar una alfabetització digital a l'alumnat
  • Aprofitar els avantatges que aporten les TIC a professorat i estudiants a l'hora de processar informació
  • Aprofitar la seua potencialitat didàctica. Les TIC resulten imprescindibeles per poder aplicar les noves metodologies d'ensenyament centrades en l'aprenentatge autònom i col·laboratiu i la gestió del coneixement.