Cursos anteriors. 2016-17

L'IES Joan Coromines aposta per les TIC implantant l'ús de la plataforma digital en tots els nivells d'ESO.

Després que el projecte digital s'ha provat de forma experimental durant els dos cursos anteriors, tant el professorat com l'alumnat han valorat positivament l'experiència. A més a més, atés el marc socioeconòmic actual i l'ús generalitzat de les TIC, la Direcció del centre aposta per proporcionar alfabetització digital a tot el seu alumnat.

El curs 2016-17 els llibres de paper donen pas als materials digitals i l'ordinador és eina de treball obligada en l'aula.

Recomanacions sobre l'ordinador del projecte de llibre digital i altres Instruccions per al curs 2016-17

Conformitat dels pares amb les normes d'ús dels dispositius del projecte digital per al curs 2016-17